Verzending alleen binnen Duitsland
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Voeg hier uw algemene voorwaarden in:
 
Voorgestelde structuur:

  1. Toepassingsgebied
  2. Overeenkomstsluitende partij
  3. Aanbod en sluiting van het contract
  4. Recht van herroeping, herroepingsinstructie, gevolgen van herroeping
  5. Prijzen en verzendkosten
  6. Levering
  7. Betaling
  8. Eigendomsvoorbehoud
  9. Garantie
  10. Meer informatie