Verzending alleen binnen Duitsland

PRIVACY-BELEID


Assheuer + Pott GmbH & Co. KG

Algemene opmerkingen
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.


Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website.
Zijn contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.Hoe verzamelen we uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld door u die ons deze informatie geeft.
Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invoert.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt.
Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website binnenkomt.Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zuAlgemene informatie en verplichte informatie Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.
Het legt ook uit hoe we dit doen en met welk doel. We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.Noot over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Assheuer + Pott GmbH & Co. KG
Talweg 11 · 59846 Sundern
Telefon +49 (0) 2933 / 9735-0
Telefax +49 (0) 2933 / 9735-35
ds@aps-germany.de


Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, verantwoordelijk is voor de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen), e-mailadressen enz.) beslist.Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.


Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van het recht inzake gegevensbescherming is de staatssecretaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.


Informatie, blokkering, verwijdering
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.


Bezwaar tegen reclamemails
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat er ongevraagde reclame-informatie wordt verzonden, bijvoorbeeld via spam-mails.


SSL-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de verzoeken die u ons als site-exploitant stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons stuurt, worden versleuteld, niet door derden worden gelezen.Cookies

De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten en dat de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te vervullen (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.


Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:


- Browsertype en browserversie

- Gebruikt besturingssysteem

- Verwijzende URL

- Gastheernaam van de toegang tot de computer

- Tijdstip van de serveraanvraag


Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.


De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of totdat het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen niet van toepassing (bijv. na afronding van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en zal deze informatie niet aan derden doorgeven. De gegevens die in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief worden ingevuld, worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast. De gegevens die u ons heeft verstrekt om u te kunnen abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden gewist nadat u uw abonnement heeft opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbereik) blijven hierdoor onaangetast.Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.browser plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Verzet tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken worden verzameld. van deze website: Schakel Google Analytics uit. Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.Verwerking van contractgegevens

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van gegevens in opdracht en voldoen aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics. Helemaal.


Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de "demografische kenmerken" functie van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde reclame door Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden zoals beschreven in het hoofdstuk "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".


Google AdWords conversie-tracking

Deze website maakt gebruik van de "Google AdWords conversie tracking" functie van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google AdWords Conversion Tracking maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken wanneer ze op een Google-advertentie klikken. De cookies zijn maximaal 90 dagen geldig. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. Zolang het cookie geldig is, kunnen Google en wij als website-exploitanten herkennen dat u op een advertentie heeft geklikt en een bepaalde doelpagina heeft bereikt (bijv. orderbevestigingspagina, nieuwsbriefregistratie). Deze cookies kunnen niet door verschillende AdWords-deelnemers op meerdere websites worden gevolgd. De cookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren in "Google AdWords". Deze statistieken registreren het aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt. Ze tellen ook hoeveel gebruikers een doelpagina hebben bereikt die is getagd met een "conversietag". De statistieken bevatten echter geen gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen "geen cookies accepteren" te selecteren (in MS Internet Explorer onder "Extra > Internet-opties > Privacy > Instellingen"; in Firefox onder "Extra > Instellingen > Privacy > Cookies"); wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel. Meer informatie over het gebruik van de conversiegegevens door Google en het privacybeleid van Google vindt u op: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp, http://www.google.de/policies/privacy/.


Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens wijzigen in het centrum voor gegevensbescherming.


YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-pagina die door Google wordt beheerd. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account. Voor meer informatie over hoe er met de gebruikersgegevens wordt omgegaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Instagram

Deze site bevat ook plugins van het sociale netwerk Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA ("Instagram"). U kunt de Instagram-plugin herkennen aan de "Instagramknop" op onze site.
Als u op de "Instagram-knop" klikt terwijl u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw account. Houd er rekening mee dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe Instagram deze gebruikt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.Bron: e-recht24.de